Theo dõi giá
cashback
Cashback là chức năng nhận lại tiền hoàn trả từ Pricetrack. Lưu ý:
  • Bạn phải click vào link mua hàng của bạn rồi tiến hành mua ngay mới được tính Hoa hồng.
  • Rút tiền Hoa hồng: do chính sách chung nên sau 45 ngày và số tiền Hoa hồng đạt tối thiểu 100,000đ thì pricetrack sẽ chuyển khoản lại cho các bạn.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng cashback
Số dư cashback: 0 VND
(Đang cập nhật)
Đã thanh toán: 0 VND
Thời gian
Mã đơn hàng
Trạng thái
Giá trị đơn hàng
Cashback
Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page
of 1
No rows found
Loading...